skip to Main Content
Menu

TechnoConsult B.V.

RECENT NIEUWS

TechnoConsult is als adviesbureau gespecialiseerd in advies bij bouwschades en preventie hiervan.

Lees hier het laatste nieuws.

Best gelezen artikelen 2022

TechnoConsult onderzoekt jaarlijks vele bouwschades en bouwgebreken. Enkele daarvan zijn aanleiding voor een publicatie in Bouwwereld. Maar liefst 2 artikelen van TechnoConsult behoren tot de best gelezen artikelen in 2022, aldus Bouwwereld. Iets om trots op te zijn.

vochtbultjes
kruipruimte

Drone

TechnoConsult beschikt sinds kort over een drone. De drone wordt ingezet bij inspectiewerkzaamheden en kan opnames maken in 4K beeldkwaliteit. Hiernaast een foto die de drone van ons kantoor in Heeswijk-Dinther heeft gemaakt.

kantoor TechnoConsult

Jubileum

Op 1 juni 2020 – 30 jaar TechnoConsult!

We willen u bedanken voor het vertrouwen in ons.

Graag staan we ook in de toekomst u bij met kundig onderzoek en goed advies.

Op 1 juni 2020 – 30 jaar TechnoConsult!

We willen u bedanken voor het vertrouwen in ons.

Graag staan we ook in de toekomst u bij met kundig onderzoek en goed advies.

Betondag 15 november 2018

TechnoConsult is aangesloten bij VABOR. VABOR staat samen met andere partijen op de Betondag in het “Betononderhoudsplein” (standnr. 142a-143a, eerste verdieping). Ook is een lezingprogramma georganiseerd.

Nieuwe data studie- en netwerkbijeenkomsten

In het voorjaar van 2019 organiseert TechnoConsult weer diverse studie- en netwerkbijeenkomsten. Kijk voor meer informatie en de geplande data op de pagina: studie- en netwerkbijeenkomsten

Studiebijeenkomst: Constructieve veiligheid en risico-inventarisatie

Kijk voor meer informatie onder Studie- en netwerkbijeenkomsten.

Onderzoek galerijvloeren verplicht

Eigenaren van voor 1975 gebouwde galerijflats zijn vanaf volgend jaar verplicht onderzoek te doen naar de constructieve veiligheid van de galerij- en balkonvloeren. Dat staat in een wijziging van het Bouwbesluit 2012, onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. De onderzoeksresultaten moeten voor 1 juli 2017 in een rapport worden vastgelegd. Het onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig SBR-publicatie 248 ‘Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten – Tweede herziene uitgave’.

TechnoConsult heeft inmiddels veel ervaring op gedaan met het uitvoeren van deze onderzoeken en kan gebouweigenaren van dienst zijn bij het uitvoeren van de inmiddels vereiste onderzoeken. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend onderzoeksvoorstel.

Klaar voor de toekomst – stroefheid van vloeren

TechnoConsult beschikt thans ook over de nodige apparatuur om uw vloeren op stroefheid te controleren volgens NEN 7909. Al vele jaren voert TechnoConsult metingen uit met de Floor Slide Control (FSC2000) en het meettoestel van Leroux.
NEN 7909 is een verdere uitwerking van de NTA 7909 maar schrijft een ander meetapparaat voor dan de FSC (Floor Slide Control). Ook het meetprotocol is afwijkend. De meetapparatuur is toegevoegd aan ons pakket meetmiddelen zodat wij u van dienst kunnen zijn bij metingen volgens NEN 7909.

Nieuwe CUR-Aanbeveling Betonreparatie (CUR-Aanbeveling 118)

Op 13, 14 en 15 oktober 2015 heeft TechnoConsult presentaties verzorgd in verband met de introductie van de nieuwe CUR-Aanbeveling 118 “Specialistische instandhoudingstechnieken – repareren van beton. Aan deze bijeenkomsten hebben een groot aantal personen uit de markt deelgenomen. WIlt u weten wat de nieuwe Aanbeveling voor u betekent. Neem dan contact op met de heer ir. C.A. van der Steen c.a.vandersteen@technoconsult.nl
Meer informatie cq. aanmelding zie deze PDF file.

Gerechtelijk deskundige in dienst van TechnoConsult

Sinds dit jaar beschikt TechnoConsult over een gediplomeerd gerechtelijk deskundige. Dit betekent dat de organisatie u nog beter van dienst kan zijn om vanuit technisch oogpunt naar een juridisch geschil te kijken. Handig als u wilt weten als u een rechtzaak overweegt en de kansen wil afwegen.

Corné van der Steen benoemd tot voorzitter VABOR

Donderdag 27 maart 2014 is de heer Van der Steen van TechnoConsult B.V. benoemd tot voorzitter van de VABOR.

Wat doet VABOR?
Kennisoverdracht vindt in eerste instantie plaats tijdens bijeenkomsten voor de aangesloten adviesbureaus en algemene ledenvergaderingen. Vervolgens wordt over deze onderwerpen gediscussieerd in de algemene ledenvergaderingen. Tot slot worden de steeds wisselende thema’s tijdens studiebijeenkomsten gepresenteerd door (VABOR) vakdeskundigen. Deze onderwerpen hebben betrekking op de laatste ontwikkelingen in het betreffende vakgeboed, resultaten van onderzoeken, schademechanismen, reparatietechnieken, unieke reparatieprojecten, introductie en ‘performance’ van niet-destructieve meetapparatuur, reparatiemortels, coatings, etcetera.

Inventarisatie risicovolle betonnen vloeren

Alle gemeenten in Nederland krijgen informatie en instructies over betonnen vloeren in kantoren, winkelcentra, parkeergarages en andere gebouwen. De gemeenten kunnen van gebouweigenaren eisen om te controleren of de vloeren in hun gebouwen veilig zijn. Het gaat om vloeren met betonnen platen uit de fabriek met daarbovenop een tweede betonlaag die op de bouwplaats is gestort. De informatie is gestuurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Betonnen vloer met breedplaten
De aanleiding is het instorten van een parkeergarage in aanbouw op Eindhoven Airport eind mei. In de garage waren betonnen vloeren toegepast met zogenoemde breedplaten uit de fabriek. Uit onderzoek bleek dat de aansluiting tussen de platen en de betonlaag daarbovenop niet goed was. Ook speelde het legpatroon van de platen een rol, in combinatie met de grote afstand tussen de kolommen waarop de vloeren rustten. Deze combinatie van factoren zal bij veel gebouwen niet voorkomen. Toch is een controle op de veiligheid van andere gebouwen wel nodig.

Bekijk de link via: bouwwereld.nl

Ingestorte-vloer

Veiligheid van gebouw
Gebouweigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun gebouw. Gemeenten moeten daarop toezicht houden. Zij kunnen dus van gebouweigenaren eisen een controle uit te voeren. Voor de controles is een stappenplan beschikbaar voor het beoordelen van bouwtekeningen, het materiaalgebruik en de krachten op de betonnen vloeren. Het ministerie van BZK vraagt bouwbedrijven, constructeurs en leveranciers van betonnen vloerplaten om technische informatie beschikbaar te stellen aan gebouweigenaren en gemeenten, over de gebouwen waar zij aan gewerkt hebben.

Back To Top