skip to Main Content
Menu

TechnoConsult B.V.

RISICO-INVENTARISATIE

In de Nederlandse wetgeving is bepaald dat de vastgoedeigenaar aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een gebrek aan zijn gebouw. Tevens is de vastgoedeigenaar verantwoordelijk voor de onderhoudsstaat van het vastgoed. Zo heeft de gebouweigenaar op grond van artikel 1a van de Woningwet de verplichting te zorgen voor een veilig gebouw. Om inzicht te krijgen in gevaren en risico’s projectmatig te beheersen, voert TechnoConsult risico-inventarisaties uit bij gebouwen. Op basis van de kans, de gevolgen, het effect en de ontdekkingsgraad kan een risicoprognose worden opgesteld.

Voordelen van een risico-inventarisatie door TechnoConsult kunnen zijn:

 • Inzicht in de bouwkundige onderhoudsstaat.
 • Ondersteund door meetresultaten.
 • Kwantitatieve risicobeoordeling op basis van risico-prioriteitsgetal (RPG).
 • Opstellen van beheersmaatregelen.
 • Advies gericht op beleidvorming en een Plan van Aanpak
 • Monitoring

Twee onderwerpen waar in de huidige praktijk veel aandacht voor is :

 • Constructieve veiligheid
  • Bestaande constructies
  • Galerijen en balkons
  • Plat dak constructies
  • Gevelmetselwerk en spouwankers
 • Brandveiligheid
  • Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)
  • Preventie
  • Technische beoordeling bij brandschade

Hoe veilig is mijn woning, gebouw of complex? Voldoe ik aan de wettelijke eisen voor bestaande bouw? TechnoConsult helpt u graag een antwoord te vinden op deze vragen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

DSCF3758
DSCF3961
brand (2)
Back To Top