skip to Main Content
Menu

TechnoConsult B.V.

CIVIELE TECHNIEK

Kunstwerken

De veiligheid van bruggen en viaducten is vaak onder de maat. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de aanwezigheid van scheuren, verroeste wapening en houtrot in palen. Inspecties worden vaak visueel uitgevoerd. TechnoConsult gaat echter verder:

  • onderzoek en advies;
  • inspectie aangevuld met conditiemetingen: betondekking, carbonatatiediepte, voeghardheden, hechtsterktes etc.;
  • toekomstige schadekans;
  • noodzaak van maatregelen;
  • onderhoudsscenario’s.

Onderzoek en advies

Schadeonderzoeken en onderhoudsadviezen voor civiele werken voert TechnoConsult reeds jarenlang uit voor diverse gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. Hierbij hebben wij veel kennis en ervaring opgebouwd van uiteenlopende bouw- en afwerkingsmaterialen, waaronder beton, hout, metselwerk, asfalt en coatings.

Bij het onderzoek voert TechnoConsult naast een visueel oordeel ook metingen uit, zoals het bepalen van betondekkingen, carbonatatiediepten, voeghardheden of hechtsterktes. Door middel van metingen wordt niet alleen de conditie objectief vastgelegd, maar is het ook mogelijk redelijk betrouwbare uitspraken te doen over de kans op toekomstige schade en dus over de noodzaak van maatregelen.

Bij het uitwerken van maatregelen gaan wij uit van verschillende onderhoudscenario’s. Aspecten als duurzaamheid, esthetisch resultaat, uitvoerbaarheid en kosten nemen wij in beschouwing om de meest effectieve oplossing aan te geven. De uitdaging is het vinden van een optimaal scenario, rekening houdend met toekomstige uitgaven en aspecten als milieu, arbo en verkeersveiligheid.

Conditiescan en meerjarenplanning

Om het beheer voor u zo doelmatig mogelijk te maken, stelt TechnoConsult meerjarenplanningen op met hierin een goed overzicht van de kosten die nu en in de komende jaren met het onderhoud gemoeid zijn. Vooraf worden de kunstwerken geïnspecteerd om de huidige conditie in beeld te brengen.

SAM_1083
SAM_1011
m_SDC15315
DSCN4553

Constructiebeoordeling

Het verkeer is de afgelopen decennia toegenomen, niet alleen de intensiteit maar ook de belastingen. Dit heeft consequenties voor de veiligheid. Door een constructieve analyse kan TechnoConsult nagaan welke belastingen op dit moment toelaatbaar zijn voor een constructie.

Bestek en V&G-plan

De te nemen maatregelen kunnen door TechnoConsult worden uitgewerkt in een RAW-bestek. Daarbij worden zoveel mogelijk meet- en controleerbare (prestatie)eisen opgenomen om controle tijdens de uitvoering en achteraf op een objectieve wijze te kunnen laten plaatsvinden. Veelal wordt een Veiligheids- en Gezondheidsplan verlangd, wegens de bijzondere gevaren bij het werken aan civiele werken. TechnoConsult is in staat een goed plan uit te werken en laat dit onderdeel uitmaken van haar bestekken.

Directievoering

Een goed werk valt of staat met een goede directievoering. Het traject van onderzoek, advies en bestek is uit te breiden naar directievoering of ondersteuning van de directie. Met name de technische ondersteuning van een (eigen) directie U.A.V. door TechnoConsult vormt een ideale combinatie tegen zo laag mogelijke kosten.

Back To Top