skip to Main Content
Menu

TechnoConsult B.V.

PRIVACYVERKLARING

TechnoConsult vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met secretariaat@technoconsult.nl.

Artikel 1 Over ons

TechnoConsult is een onafhankelijk ingenieursadviesbureau, gespecialiseerd in onderzoek en advies met betrekking tot de meest uiteenlopende bouwschades en onderhoudsvraagstukken.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken en waarom wij dit doen alsmede hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam of die van uw contactpersoon, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om u te informeren, uit te nodigen voor scholingsbijeenkomsten, verstrekken van certificaten en bijvoorbeeld uitingen op de website. Voor elk van deze activiteiten zal niet meer dan noodzakelijk openbaar worden gemaakt.

TechnoConsult vindt het belangrijk de relatie met u als opdrachtgever goed te kunnen onderhouden. Uw gegevens worden dan ook opgeslagen in een digitaal systeem waaruit geput kan worden. De algemene gegevens zoals naam, bedrijf, ontvangen certificaten van TechnoConsult en dergelijke zullen worden bewaard.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij  uw naam of die van uw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, e-mail, klantnummer, telefoonnummer, bankgegevens en openstaand saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over ons bedrijf en werkzaamheden, dan zullen wij uw naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale afhandeling van uw klacht.

Wanneer u contact met ons op wil nemen via de website, vragen wij u om uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als opdrachtgever of contactpersoon verkregen, omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten hebt u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage – u kunt te allen tijde een verzoek doen bij TechnoConsult om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van TechnoConsult, kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een nader te benoemen partij willen laten overbrengen, dan zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, hebt u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor uw lidmaatschap en deelname aan activiteiten van de vereniging. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar secretariaat@technoconsult.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u informeren waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

TechnoConsult zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij:

  • Dit nodig is voor de bedrijfsvoering. Denk daarbij aan personen, bedrijven en instellingen die een verzoek doen voor advies.
  • Dit volgt uit wettelijke verplichting. Uw gegevens kunnen, voor zover specifiek van belang, worden doorgegeven aan derden.
  • Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij  uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@technoconsult.nl. Als u een klacht hebt over de manier waarop wij met uw gegevens om gaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Back To Top