skip to Main Content
Menu

Beton

Betonschade? TechnoConsult is de expert op het gebied van beton en optredende schades. Prefab of in situ, wij hebben de kennis en middelen in huis voor uitgebreid technisch onderzoek of conditiebeoordelingen. Ook verborgen gebreken – zoals aantasting van de betonwapening – kunnen door TechnoConsult in beeld worden gebracht.

  • betondruksterkte;
  • betondekking;
  • carbonatatiediepte;
  • potentiaalmetingen;
  • ultrasoon metingen;
  • kernboringen;
  • laboratoriumanalyse chloridengehalte;
  • preventie-advies;
  • beoordeling schoonbeton;
  • constructieve beoordelingen en toetsing.

Schoonbeton

Als rapporteur voor de CUR is TechnoConsult nauw betrokken met de totstandkoming van de CUR-Aanbeveling 100:2013 “Schoonbeton – specificatie, uitvoering en beoordeling van betonoppervlakken waaraan esthetische eisen worden gesteld”. Deze CUR-Aanbeveling geeft definities, classificaties en eisen voor de specificatie en de beoordeling van schoonbeton. Van schoonbeton is sprake als aan het zichtbare betonoppervlak hoge esthetische eisen worden gesteld. De esthetische kwaliteit van beton wordt zowel in de ontwerpfase als uitvoeringsfase door veel aspecten bepaald. Deze Aanbeveling is te gebruiken bij zowel in het werk gestort beton als geprefabriceerd beton.
TechnoConsult voert keuringen uit conform CUR-Aanbeveling 100, bemiddelt bij conflicten over gerealiseerd schoonbeton en levert advieswerk bij herstelwerkzaamheden.

Constructies

Eigenaren van voor 1975 gebouwde galerijflats zijn verplicht onderzoek te doen naar de constructieve veiligheid van de galerij- en balkonvloeren. Dat staat in een wijziging van het Bouwbesluit 2012, onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. De onderzoeksresultaten moeten voor 1 juli 2017 in een rapport worden vastgelegd. Het onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig SBR-publicatie 248 ‘Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten – Tweede herziene uitgave’.

TechnoConsult heeft inmiddels veel ervaring op gedaan met het uitvoeren van deze onderzoeken en kan gebouweigenaren van dienst zijn bij het uitvoeren van de inmiddels vereiste onderzoeken. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend onderzoeksvoorstel.

Back To Top