skip to Main Content
Menu

TechnoConsult B.V.

BOUWTECHNISCH & BOUWFYSISCH INGENIEURS-ADVIESBUREAU

In de afgelopen jaren heeft TechnoConsult over een breed terrein van onderwerpen gepubliceerd in vakbladen zoals het Vloer Technisch Magazine (VTM) en Bouwwereld. Ook is TechnoConsult als auteur betrokken geweest bij onder andere de volgende publicaties:

 • Duurzaamheid en onderhoud van betonconstructie, CUR-rapport 152;
 • Handboek schuimbeton, uitgave CUR/VNC;
 • Vloerenboek, uitgave HAO;
 • Zwevende dekvloeren, publicatie SBR;
 • Calciumchloride: van wondermiddel tot nachtmerrie, Handboek bouwgebreken;
 • Staalvezelbeton in de wegenbouw, in bewerking, uitgave CROW.

Als rapporteur is TechnoConsult ook nauw betrokken geweest  bij de totstandkoming van nieuwe CUR Aanbevelingen en bouwregelgeving. Dat is onder meer uitgevoerd in opdracht van het Nederlandse Normalisatie Instituut en SBRCURnet.

TechnoConsult heeft bijvoorbeeld een bijdrage geleverd aan de volgende publicaties:

 • SBR CUR Uitgave: Richtlijn esthetische aspecten gietvloeren.
 • CUR Aanbeveling 118: Specialistische instandhoudingstechnieken – repareren van beton.
 • CUR Aanbeveling 110: Gietvloeren met cement als bindmiddel.
 • CUR Aanbeveling 107: Gietvloeren met calciumsulfaat als bindmiddel.
 • CUR Aanbeveling 100: Schoonbeton – specificatie, uitvoering en beoordeling van betonoppervlakken waaraan esthetische eisen worden gesteld
 • NEN 2742: In het werk vervaardigde vloeren – Zwevende dekvloeren – Terminologie, uitvoering en kwaliteitsbeoordeling.
Back To Top