skip to Main Content
Menu

TechnoConsult B.V.

DUURZAAM ONDERNEMEN

Een belangrijke missie van TechnoConsult is het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke ontwikkelingen. Ook het reduceren van de eigen CO2-voetprint, als van onze klanten is onderdeel van het breder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit wordt gerealiseerd door onze eigen bedrijfsvoering als ook door onze adviezen naar de klant af te stemmen op de daarvoor benodigde en mogelijke maatregelen.

Een maatschappelijk verantwoordelijke keuze laat zich in haar adviezen onder meer afleiden uit:

  • Het geven van meerdere oplossingsrichtingen als deze denkbaar zijn.
  • Het aangeven en afwegen van de voor– en nadelen van maatregelen.

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat het om het in balans brengen van de 3P’s (Profit, People en Planet). Op deze wijze wordt continu een balans gezocht tussen een gezonde onderneming, aandacht voor mensen en het werken binnen ecologische randvoorwaarden. Wij voegen daar graag een 4e P aan toe (Pleasure), omdat wij het belangrijk vinden dat onze medewerkers gemotiveerd en met plezier hun werkzaamheden uitvoeren.

CO2
duurzaam bouwen
Back To Top