skip to Main Content
Menu

TechnoConsult B.V.

JURIDISCH ADVIES

TechnoConsult treedt op als onafhankelijk adviseur bij juridische conflicten met betrekking tot bouwschades. Het uitbrengen van een deskundigenrapport in civiele zaken behoort hierbij tot de mogelijkheden. TechnoConsult heeft de middelen in huis om bevindingen te ondersteunen met metingen. Hierdoor kan op een objectieve wijze inzicht worden verkregen in gebreken of tekortkomingen. TechnoConsult beschikt over een gediplomeerd gerechtelijk deskundige.

Ook is het mogelijk dat TechnoConsult optreedt in een geschil, waarbij een bindend advies gewenst is, bijvoorbeeld binnen een vaststellingsovereenkomst. De betrokken partijen moeten dan overeenkomen dat het oordeel van TechnoConsult bindend is.

TechnoConsult heeft in het verleden bijvoorbeeld ondersteuning geboden aan mr. Frank Visser: “De Rijdende Rechter”.

  • deskundigenrapport als juridisch hulpmiddel;
  • 100 % onafhankelijk;
  • objectieve beoordeling ondersteund door metingen;
  • ruim 30 jaar ervaring in het beoordelen van technische aspecten in juridische geschillen.

Hier vindt u onze algemene voorwaarden met betrekking tot deskundigen onderzoek: Algemene voorwaarden Deskundigen onderzoek. 

2_5 optie 2
Back To Top