skip to Main Content
Menu

TechnoConsult B.V.

WAAROM TECHNOCONSULT

TechnoConsult heeft als missie het leveren van hoogwaardige adviezen aan in hoofdzaak professionele opdrachtgevers met betrekking tot beheer en onderhoud van de gebouwde omgeving in de breedste zin van het woord. Onafhankelijkheid, deskundigheid, objectiviteit en een maatschappelijk verantwoorde keuze van maatregelen staat daarbij centraal.

Kenmerkend voor TechnoConsult is het denken buiten de gebruikelijke wegen. De organisatie onderscheidt zich al meer dan 25 jaar door:

  • Een goede vertaling van de klantwensen door een onderzoeksvraag op maat.
  • Een hoog gespecialiseerd kennisniveau binnen haar team medewerkers.
  • Het beschikbaar hebben van specialistische meet– en onderzoeksapparatuur en softwarepakketten.
  • Een persoonlijk en vaak ook informeel contact en korte lijnen tot aan directieniveau.
  • Flexibiliteit bij het uitvoeren van werkzaamheden.
  • Gemotiveerde en enthousiaste medewerkers met een open houding.
  • Een goede prijs-kwaliteitverhouding.

TechnoConsult is gecertificeerd op basis van het kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op ISO 9001 en is lid van:

  • NVDO, Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud;
  • VABOR, Vereniging Adviseurs Beton Onderhoud en Reparatie;
  • WTA, Wetenschappelijk Technische Groep voor Aanbevelingen inzake bouwrenovatie en monumentenzorg;

Een kwaliteit-managementsysteem gebaseerd op ISO 9001 levert een bijdrage aan een lerende en zichzelf verbeterende organisatie. De directie ondersteunt actief het melden van zaken die beter kunnen. Ze doet daarbij een beroep op de medewerkers om klachten en signalen vanuit de markt actief te verwoorden op verbeterformulieren. De directie ondersteund actief het streven naar verbetering in processen en diensten.

Back To Top