skip to Main Content
Menu

Vloeren

TechnoConsult staat u graag bij met specialistische kennis, meetapparatuur en advies op het gebied van vloeren en vloerafwerkingen. TechnoConsult kan u bijstaan als bemiddelaar bij conflicten of geschillen. Uitgangspunt hierbij vormt wens of doelstelling van de opdrachtgever(s), waarbij wordt gestreefd naar een praktische en effectieve oplossing naar tevredenheid van alle betrokken partijen.

 • Onderzoek en beoordeling vloerschade:
  • Onthechting
  • Scheuren
  • Aders
  • Blazen
  • Vochtschade en –problemen
  • Vloerverwarming

TechnoConsult beschikt over haar eigen laboratorium, waar onderzoek verricht wordt naar diverse ‘hete hangijzers’ binnen de afbouwsector. Hierbij kan gedacht wordt aan onderzoek naar het evenwichtsvochtgehalte van materialen, de effecten van damptransport door een vloerconstructie en de gevolgen van een herverdeling van vocht in vloerlagen.

 • Metingen en kwaliteitsbeoordelingen:
  • Vlakheidsmetingen (NEN 2747)
  • Stroefheidmetingen (NEN 7909)
  • Amsler slijtproef (NBN B 15-223)
  • Doorbuiging
  • Hechtsterktemetingen
  • Druksterkte
  • Weerstand tegen vallende lasten (BRE Screed test)
  • Oppervlaktestructuur
  • Vochtgehalte
  • Esthetische aspecten

Kunstharsen en vloercoatings

Kunstharsen kennen een breed toepassingsgebied in de bouw. Een belangrijk marktsegment zijn vloercoatings. Een fenomeen dat bij vloercoatings nog wel eens kan optreden is osmose. Osmose is het gevolg van de natuur dat naar een evenwicht streeft. Indien sprake is van concentratieverschillen zal de natuur dit willen uitmiddelen. Vaste stoffen kunnen daarbij niet worden getransporteerd door de lucht. Waterdamp wel. Vandaar het streven naar een gelijke concentratie ook altijd zal worden gerealiseerd door waterdamptransport. Dit betekent dat ter plaatse van bijvoorbeeld een verontreiniging met zout, het vochtgehalte zal stijgen. De drukken die daarbij ontstaan zijn zo groot dat zelfs in een goed hechtende coating blaasjes met vocht zullen ontstaan. In bijgevoegd voorbeeld wordt de osmotische druk gesymboliseerd door het stijghoogte verschil dat ontstaat. Waterdamp zal verdampen in de buis met zuiver water en condenseren in de buis met de zoutoplossing.

Vloeroppervlak te glad of voldoende stroef?

Regelmatig is de stroefheid van een vloeroppervlak onderwerp van discussie. TechnoConsult beschikt over praktische meetapparatuur, namelijk de Floor Slide Control (NTA 7909), Tribometer (NEN 7909) en Skid Resistance Tester (SRT meter) , voor het meten van de stroefheid van diverse vloeroppervlakken. De apparatuur leent zich uitstekend voor het meten in het veld.

Natuursteen

TechnoConsult adviseert regelmatig op het gebied van natuursteen, onder meer als deskundige voor de rechtbank. De aanleiding hiertoe is vaak ontevredenheid over het geleverde werk. Kleurverschillen, ongewenste scheurvorming alsmede stroefheid zijn slechts enkele aspecten die veelvuldig aanleiding geven voor discussie.

Een belangrijke oorzaak van scheuren is het onvoldoende rekening houden met de spanningsopbouw in het pakket draagvloer – dekvloer – tegelvloer. Als gevolg van doorbuiging van systeemvloeren en krimpvervormingen van de dekvloer of specie laag waarin de tegels zijn gezet, kunnen hoge spanningen ontstaan die aanleiding geven tot scheurvorming. Een goed ontwerp en aandacht voor het gedrag van de draagconstructie, de mortellaag en de tegels kan veel ellende voorkomen.

Kleurverschillen kunnen talrijke oorzaken hebben. Vaak worden kleurverschillen afgedaan als een direct gevolg van het feit dat natuursteen een natuurproduct is. Toch wordt TechnoConsult regelmatig geconfronteerd met kleurverschillen die wel degelijk zijn toe te schrijven aan een onjuiste uitvoering of materiaalkeuze. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om roestvlekken en kalkvlekken.

Back To Top