skip to Main Content
Menu

TechnoConsult B.V.

TC-INFRA B.V. – VLOEISTOFDICHTE VOORZIENINGEN

TC-Infra B.V. is een onafhankelijke zusteronderneming van TechnoConsult B.V. en is gespecialiseerd in onder andere:

  • beoordelen van vloeistofdichte voorzieningen op gebreken en opstellen van hersteladviezen;
  • beoordelen vloeistofkerende voorzieningen en afgeven verklaring vloeistofkerende voorziening;
  • uitvoeren van de jaarlijkse bedrijfsinterne controle van Vloeistofdichte Voorzieningen;
  • opstellen risico-inventarisatie NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten).

TC-Infra is verder actief in het inspecteren, adviseren en begeleiden van projecten in de civiele techniek. Het bureau opereert landelijk.

TC-Infra B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008.

Hier vindt u onze privacyverklaring: privacyverklaring TC-Infra

TechnoConsult_logoDEF-03
dienstenpiramide TCInfra
TC Infra (3)
Back To Top