skip to Main Content
Menu

Hout

Hout is gevoelig voor aantasting door schimmels en bacteriën. Bescherming van het materiaal door een coating is bij buitentoepassingen vaak onontbeerlijk. TechnoConsult kan hierin adviseren en heeft de mogelijkheden in huis voor beoordeling van degradaties en coatingsystemen.

Enkele voorbeelden zijn:

  • houtrot;
  • aantasting door schimmels;
  • beoordeling vochtgehalte;
  • beoordeling coating: krasproeven, hechtsterktemeting;
  • opstellen onderhoudsplan schilderwerk.

Hout is gevoelig voor aantasting door schimmels en bacteriën. Bescherming van het materiaal door een coating is bij buitentoepassingen vaak onontbeerlijk. TechnoConsult kan hierin adviseren en heeft de mogelijkheden in huis voor beoordeling van degradaties en coatingsystemen. Er komen over het algemeen 4 soorten van schimmelaantasting voor, die de houtstructuur aantasten en/of het hout doen verkleuren:

1. Bruinrot = verlies van samenhang (kelderzwam, huiszwam, poriënzwam)
2. Witrot = verlies van samenhang (elfenbankje, bruine eikenzwam)
3. Zachtrot = verkleuring en oppervlakkig verlies van samenhang
4. Blauwverkleuring = verkleuring door blauwschimmels

Gevaar voor houtrot geldt bij vochtgehalten dat langdurig hoger is dan 20 % (m/m). Bij dit vochtpercentage oogt het hout echter nog niet vochtig. Het vochtgehalte van houten bouwdelen wordt in hoofdzaak bepaald door de mogelijkheden van waterindringing en de kans om te drogen. Openstaande verbindingen, afdichtingen, scheuren en kwasten zijn voorbeelden waardoor het hout vocht kan opnemen. Een coating of behandeling van het houtwerk zal de droging sterk reduceren.

De gevoeligheid van een houtsoort voor aantasting wordt bepaald door de ondoorlatendheid en/of de aanwezigheid van specifieke inhoudsstoffen. Spinthout is bij de meeste houtsoorten zodanig van samenstelling dat het niet resistent is voor schimmel- en bacteriënontwikkeling. Kernhout van veel houtsoorten bevat allerlei inhoudsstoffen die de ontwikkeling van schimmels of bacteriën kunnen beperken. Naast de aard en concentratie van deze inhoudsstoffen is de verhouding tussen de 3 hoofdcomponenten van het hout ook van invloed op de duurzaamheid.

Houtsoorten zijn op grond van onderzoek en ervaring ingedeeld in 5 klassen voor de natuurlijke duurzaamheid tegen schimmelaantasting. Deze klassen zijn vastgelegd in de Europese norm NEN-EN 350-2. In onderstaande tabel zijn enkele handelshoutsoorten ingedeeld in duurzaamheidsklassen. De klasse heeft enkel betrekking op het kernhout; spinthout wordt in het algemeen beschouwd als niet duurzaam, dus klasse 5.

2_2d3 optie 1
2_2d3 optie 2
2_2d3 optie 3

Houtrot is een aantasting door schimmels of bacteriën. Veruit de belangrijkste factor voor deze biologische aantasting is het houtvochtgehalte. Zoals al omschreven geldt gevaar voor houtrot bij vochtgehalten dat langdurig hoger is dan 20 %. Bij dit vochtpercentage oogt het hout echter nog niet vochtig. Schimmels en bacteriën maken enzymen aan die de 3 hoofdbestanddelen van de houtstructuur afbreken, te weten: hemicellulose, cellulose en lignine. Over het algemeen komen er 4 soorten van schimmelaantasting voor: bruinrot, witrot, zachtrot en blauwverkleuring.

Bij bruinrot krijgt het hout een brosachtig uiterlijk met scheuren in de vezelrichting en loodrecht daarop. Sterk aangetast hout is tot poeder te wrijven. Schimmels als de kelderzwam, huiszwam en poriënzwam veroorzaken bruinrot. Hout dat is aangetast door witrot verkleurt plaatselijk wit en valt uiteen in vezels. Schimmels die witrot veroorzaken zijn: het elfenbankje en de bruine eikenzwam. Aantasting door witrot komt met name voor bij loofhout. Zachtrot treedt vooral op in omstandigheden waar de hoeveelheid zuurstof te laag is voor wit- of bruinrot. Hout dat in contact is met grond en/of water is hier gevoelig voor. Bij zachtrot kleurt het hout donkerbruin en als het vochtig is wordt het oppervlakte zacht. Eenmaal droog scheurt het hout in de vezelrichting en loodrecht daarop.

Bij blauwverkleuring van het hout verkleurt het hout blauwgrijs. De verantwoordelijke blauwschimmels tasten de sterkte van het hout nauwelijks aan, waardoor het hout veelal nog geschikt is voor de toepassing.

Houtaantasting door bacteriën komt in de bouw veel minder voor. Daarnaast zijn bacteriën hele zwakke houtaantasters ten opzichte van schimmels.

De gevoeligheid van een houtsoort voor biologische aantasting wordt bepaald door de ondoorlatendheid en/of de aanwezigheid van specifieke inhoudsstoffen. Spinthout is bij de meeste houtsoorten zodanig van samenstelling dat het niet resistent is voor schimmel- en bacteriënontwikkeling. Kernhout van veel houtsoorten bevat allerlei inhoudsstoffen die de ontwikkeling van schimmels of bacteriën kunnen beperken. Naast de aard en concentratie van deze inhoudsstoffen is de verhouding tussen de 3 hoofdcomponenten van het hout ook van invloed op de duurzaamheid.

Op basis van de natuurlijke duurzaamheid tegen schimmelaantasting kunnen houtsoorten in vijf hoofdklassen worden ingedeeld:

klasse duurzaamheid levensduur in contact met vochtige grond

 

houtsoorten

 

1 zeer duurzaam > 25 jaar Afzelia, Bilinga
1 – 2 Iroko, Azobé, Merbau
2 duurzaam 15 – 25 jaar Europees eiken, Mahonie, Wengé
2 – 3 Amerikaans wit eiken, Kosipo, Sipo
3 matig duurzaam 10 – 15 jaar Khaya, Oregon pine/Douglas, Pitch pine
3 – 4 Grenen, Lariks, Soft Pine, Spurce-pine-fir
4 weinig duurzaam 5 – 10 jaar Dennen, Hemlock, vuren
4 – 5 Sitka spurce
5 niet duurzaam < 5 jaar Berken, Esdoorn
Back To Top