skip to Main Content
Menu

TechnoConsult B.V.

ENQUETE

Enquete

TechnoConsult wil haar dienstverlening steeds verder verbeteren en optimaliseren teneinde een zo groot mogelijke klanttevredenheid te realiseren. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons informeert over uw ’tevredenheid’ over onze dienstverlening. Dit kan (anoniem) middels onderstaand enquêteformulier.

  Bedrijf

  Contactpersoon

  E-mail

  Telefoonnummer

  Adres

  Postcode

   
   
   
  Hoe bent u met TechnoConsult B.V. in contact gekomen?   
   
  Offertestadium tot en met afronding

  Is de offerte op tijd ingediend?

  Is de offerte volledig en duidelijk?

   
   
  Uitvoering en organisatie

  Is het onderzoek (de dienst) tijdig ingepland?

  Hoe bent u geïnformeerd over de wijze van uitvoeren?

  Waren onze medewerkers goed bereikbaar?

  Bent u goed geholpen door ons secretariaat?

  Hoe was de houding en deskundigheid van onze inspecteurs?

  Heeft de uitvoering aan uw verwachtingen voldaan?

   
   
  Rapportage en afronding (5 is hoog, 1 is laag)

  In welke mate voldoet de rapportage aan uw verwachtingen?

  Is de rapportage duidelijk opgesteld?

  In welke mate is er antwoord gegeven op uw vragen?

  In welke mate is bij eventuele vragen over het rapport, correct gereageerd?

   
   
  Algemeen

  De kwaliteit van het uitgevoerde werk?

  Het tijdig en correct afhandelen van het project?

  Hoe is de wijze van facturatie?

  Wat vindt u van de verhouding prijs - kwaliteit?

  Toelichting verhouding prijs - kwaliteit

   
   
  Overig

  Heeft u al vaker gebruik gemaakt van de diensten van TechnoConsult?

  Heeft u ooit een cursus van TechnoConsult bijgewoond?

  Zou u ons op basis van de geleverde diensten aanbevelen bij uw relaties?

  Heeft u wel eens een bezoek gebracht aan onze website?

  Zo ja, vindt u de website overzichtelijk?

  Trof u de informatie die u zocht op de website aan?

  Hoe waarschijnlijk is het dat u nogmaals gebruik maakt van onze diensten?

  Op welke wijze zou u graag uw rapportage ontvangen?

   

  Eventuele opmerkingen/toelichtingen ter verbetering van de dienstverlening van TechnoConsult kunt u hieronder kwijt:

  Back To Top