skip to Main Content
Menu

Disclaimer

Dit bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde persoon of organisatie, alsmede anderen die geautoriseerd zijn om deze informatie te ontvangen. Behoort u of uw organisatie hier niet toe dan bent u niet gerechtigd om deze informatie in te zien, te kopiëren of te verspreiden. Informeer ons over de onbedoelde ontvangst en verwijder de betreffende informatie permanent uit uw bestand. TechnoConsult B.V. staat niet in voor de juist- en volledigheid van de in of met dit e-mail bericht verstuurde informatie en aanvaardt geen aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op dit bericht en informatie, virussen als ook door niet tijdige ontvangst.

Back To Top