skip to Main Content
Menu

Onderzoek galerijvloeren verplicht

Eigenaren van voor 1975 gebouwde galerijflats zijn vanaf volgend jaar verplicht onderzoek te doen naar de constructieve veiligheid van de galerij- en balkonvloeren. Dat staat in een wijziging van het Bouwbesluit 2012, onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. De onderzoeksresultaten moeten voor 1 juli 2017 in een rapport worden vastgelegd. Het onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig SBR-publicatie 248 ‘Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten – Tweede herziene uitgave’.

TechnoConsult heeft inmiddels veel ervaring op gedaan met het uitvoeren van deze onderzoeken en kan gebouweigenaren van dienst zijn bij het uitvoeren van de inmiddels vereiste onderzoeken. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend onderzoeksvoorstel.

Klaar voor de toekomst – stroefheid van vloeren

TechnoConsult beschikt thans ook over de nodige apparatuur om uw vloeren op stroefheid te controleren volgens NEN 7909. Al vele jaren voert TechnoConsult metingen uit met de Floor Slide Control (FSC2000) en het meettoestel van Leroux.
NEN 7909 is een verdere uitwerking van de NTA 7909 maar schrijft een ander meetapparaat voor dan de FSC (Floor Slide Control). Ook het meetprotocol is afwijkend. De meetapparatuur is toegevoegd aan ons pakket meetmiddelen zodat wij u van dienst kunnen zijn bij metingen volgens NEN 7909.

Nieuwe CUR-Aanbeveling Betonreparatie (CUR-Aanbeveling 118)

Op 13, 14 en 15 oktober 2015 heeft TechnoConsult presentaties verzorgd in verband met de introductie van de nieuwe CUR-Aanbeveling 118 “Specialistische instandhoudingstechnieken – repareren van beton. Aan deze bijeenkomsten hebben een groot aantal personen uit de markt deelgenomen. WIlt u weten wat de nieuwe Aanbeveling voor u betekent. Neem dan contact op met de heer ir. C.A. van der Steen c.a.vandersteen@technoconsult.nl
Meer informatie cq. aanmelding zie deze PDF file.

Gerechtelijk deskundige in dienst van TechnoConsult

Sinds dit jaar beschikt TechnoConsult over een gediplomeerd gerechtelijk deskundige. Dit betekent dat de organisatie u nog beter van dienst kan zijn om vanuit technisch oogpunt naar een juridisch geschil te kijken. Handig als u wilt weten als u een rechtzaak overweegt en de kansen wil afwegen.

Corné van der Steen benoemd tot voorzitter VABOR

Donderdag 27 maart 2014 is de heer Van der Steen van TechnoConsult B.V. benoemd tot voorzitter van de VABOR.

Wat doet VABOR?
Kennisoverdracht vindt in eerste instantie plaats tijdens bijeenkomsten voor de aangesloten adviesbureaus en algemene ledenvergaderingen. Vervolgens wordt over deze onderwerpen gediscussieerd in de algemene ledenvergaderingen. Tot slot worden de steeds wisselende thema’s tijdens studiebijeenkomsten gepresenteerd door (VABOR) vakdeskundigen. Deze onderwerpen hebben betrekking op de laatste ontwikkelingen in het betreffende vakgeboed, resultaten van onderzoeken, schademechanismen, reparatietechnieken, unieke reparatieprojecten, introductie en ‘performance’ van niet-destructieve meetapparatuur, reparatiemortels, coatings, etcetera.

Back To Top