skip to Main Content
Menu

PRIVACYVERKLARING TECHNOCONSULT B.V.

TechnoConsult vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met secretariaat@technoconsult.nl

Artikel 1 Over ons

TechnoConsult is, gevestigd aan Brouwersstraat 29, 5473 HB te Heeswijk-Dinther. TechnoConsult staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel onder nummer 160 60 945.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam of die van uw contactpersoon, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren en om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

Wij vinden het belangrijk de relatie met u als opdrachtgever goed te kunnen onderhouden. Voor ons CRM systeem slaan wij dan ook uw naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, e-mail, website en telefoonnummer op. U hebt hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met ons aan te gaan. Wij zullen deze bewaren tot u anders verzoekt.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij  uw naam of die van uw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, e-mail, klantnummer, telefoonnummer, bankgegevens en openstaand saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, dan zullen wij uw naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

TechnoConsult heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. U hebt hier uw expliciete toestemming voor gegeven. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Wanneer u contact met ons op wil nemen via de website, vragen wij u om uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als opdrachtgever of contactpersoon verkregen, omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten hebt u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage – u kunt te allen tijde een verzoek doen bij TechnoConsult om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van TechnoConsult, kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, hebt u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar secretariaat@technoconsult.nl. wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u informeren waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

TechnoConsult zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij  uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@technoconsult.nl. Als u een klacht hebt over de manier waarop wij met uw gegevens om gaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Back To Top